Přeskočit na hlavní obsah

Pilates "small groups"

Pilates se hojně cvičí po celém světě, je oblíbenou formou cvičení ve Španělsku, Anglii, USA, Německu a svoji oblibu si získal i v Čechách. Nejběžnější formou Pilates, která se v Čechách cvičí je tzv. "MAT" class neboli podložka.  Cvičení Pilates na podložce umožňuje vést cvičení formou tzv. skupinových lekcí, tedy tou pro nás nejběžnější formou cvičení tolik typickou pro lekce aerobiku, zumby, jógy a další.  
  
V případě skupinových lekcí lektor/instruktor stojí před cvičenci a demonstruje cviky, které po nich cvičenci opakují. Počet účastníků lekcí se liší studio od studia, fitko od fitka, v Čechách ale stále ještě platí, že kapacitu cvičebních sálů je nutno využít na maximum a tak není nic neobvyklého, když se ocitnete na lekci Pilatesu, kde vás je 20, 25 i 30 cvičenců. Hodinu s takovým počtem účastníků lze vést pouze tradičním způsobem, tedy tak jak jsem již uvedla výše, lektor účastníkům cvičební lekce cviky demonstruje a ti je opakují. Je-li tělocvična plná zdatných cvičenců, kteří jsou schopni vnímat svoje tělo, jsou si vědomi svých případných pohybových omezení, či tělesné konstituce a omezení z ní plynoucí, znají principy cvičení Pilates a mají dlouholetou praxi v práci s vlastním tělem, lze i při takto naplněné hodině si příjemně zacvičit aniž by si člověk ublížil. Vždyť obdobně jsou vedené i lekce na různých kongresech, inspiration dnech, určené především pro odbornou veřejnost. 
 
Jenže jak zajistit, aby hodiny navštěvovali právě ti lidé, kteří mají všechny předpoklady pro to, aby ve zdraví a bez úhony absolvovali skupinovou lekci. Jak naučit 30 lidí ve skupině kde mají a jak mají vnímat neutrální pozici pánve, protáhnout šíji, jak si mají odkontrolovat postavení hlavy vůči trupu, stočení páteře, správné postavení chodidel a řadu z dalších nastavení těla? Univerzální odpověď na tuto otázku neexistuje. Osobně svým klientům doporučuji kombinaci skupinových a individuálních lekcí, či small groups. V konečném důsledku záleží čistě na účastnících lekce, čemu dají přednost, zda ceně nebo kvalitě a individuálnímu přístupu. 
 
Moje osobní zkušenost instruktora Pilates říká, že lidé ocení individuální přístup. Nejlepších výsledků pak dosahuji ve skupinových lekcí o maximálním počtu pěti účastníků, ideál je skupina o klientech, kteří lekce navštěvují pravidelně. Tzv. small groups, nebo lekce malého formátu, mi umožňují věnovat se individuální potřebě každého klienta, mám možnost i čas reagovat na dotazy a potřeby každého jednotlivce, což pozitivně ovlivňuje přínos cvičení pro každého účastníka, a mně osobně to přináší uspokojivý pocit z dobře odvedené práce. 
 
Samozřejmě cvičení v menších skupinách je ekonomicky mnohem náročnější, nejen pro účastníky, ale i pro provozovatele centra. Podnikatelské riziko spojené s nabídkou small groups lekcí Pilates budiž vyváženo přínosem pro klienta a často i dlouhodobým vztahem mezi klientem a cvičitelem/instruktorem.

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Už mám také svoje NESSI

Už mám také svoje NESSI. Ne nebojte se, nechci vám vyprávět o domácím mazlíčkovi, který měří něco přes deset metrů, a to je to ještě štěně, je zelený a notně se podobá praještěrům. To co jsem si pořídila, není ani živé a ani prehistorické, jde o novou značku sportovního oblečení, o které příznivci běhu už jistě četli v časopise RUN, případně na stránkách rungo.cz. NESSI je nová značka sportovního oblečení, bohužel polská. To bohužel neříkám proto, že bych Polákům nefandila, ale protože si myslím, že je škoda, že o českých značkách sportovního a především běžeckého oblečení není v Čechách slyšet. Byť mohu ze zkušenosti říct, že s kvalitními materiály na českém území pracuje celá řada mladých návrhářů a jejich výrobk, by po drobných úpravách, především těch funkčních, mohly klidně konkurovat řadě zahraničních značek. Na mysli mám třeba značku mladých brněnských návrhářů YoungPrimitiv, která pro šití svých legín používá příjemný a kvalitní materiál, který by se jistě hodil i pro sportovn…

Pilates a osteoporóza

Máte osteoporózu? Nezoufejte, ani osteoporóza není důvodem proč přestat aktivně žít či sportovat. Hledáte-li bezpečnou formu cvičení, která vám v současném stavu může být k prospěchu a současně vás nemůže ohrozit, pak Pilates je určitě vhodnou volbou.

Pilates je bezpečný a v případě lidí, kteří jsou ohroženi osteoporózou, může být i prospěšný.

V případě osteoporózy určitě platí, že byste měli větší pozornost věnovat lektorovi/trenérovi, s nímž cvičíte. Dejte přednost lekcím s menším počtem účastníků, aby měl lektor dostatek prostoru věnovat se specifickým cvikům a vašim potřebám.

Ač je Pilates bezpečná forma cvičení, je dobré mít na paměti, že některé pohyby jsou pro lidi s osteoporózou nevhodné. Jde o cviky, které vyvíjí intenzivní tlak na ty části páteře, které jsou náchylné k frakturám. Vyhnout byste se tak měli především cvikům prováděných v:
- hrudní flexi (klasická zkracovačka)
- hrudní flexi se zatížením (např. cvik rolling like a ball)
- hrudní flexe s rotací (jde o pohyb, …